Home > Kreekzone in Den Hoorn

Kreekzone in Den Hoorn

De Kreekzone in Den Hoorn is de laatste grote woningbouwlocatie in Midden-Delfland. De Kreekzone is het braakliggende stuk grond tussen de straten Harnasdreef, Gantel, Achterdijkshoorn en Woudseweg. De Kreekzone sluit aan op de wijk Look-West.

Project Kreekzone van start

Ambities en randvoorwaarden

De Kreekzone wordt een mooie wijk, met veel aandacht voor groen en water, waar het fijn is om te wonen. Wij willen ons bij de planontwikkeling inzetten voor onder andere duurzaamheid, ruimte voor innovatieve vormen van wonen en gelegenheid tot (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit zijn richtinggevende ingrediënten voor de uitwerking.

Een eerste grove schets laat zien dat er in de gehele Kreekzone plaats is voor ongeveer 100 tot 150 woningen. Hierbij is de locatie van de tijdelijke huisvesting voor statushouders ook alvast meegenomen in de uiteindelijke ontwikkeling. Ons woonbeleid verplicht ons om ruim 50% van het aantal te bouwen woningen in het sociale segment te bouwen. De woonagenda geeft richting aan het resterende deel van de woningen.

Participatie

De gemeente heeft ook de ambitie om het plan samen met potentiële nieuwe bewoners en omwonenden te maken. Op dinsdag 6 september 2016 organiseerden wij een informatiebijeenkomst. Vervolgens zijn er 3 workshops geweest. Hieraan heeft een enthousiaste groep inwoners meegewerkt. Vervolgens organiseerden wij op 23 januari 2017 een vervolgbijeenkomst om alle omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de verder uitgewerkte plannen. Bij het kopje Documentatie vindt u beeldmateriaal dat gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomsten en een sfeerimpressie van de workshops.

Partners

In het project werkt de gemeente nauw samen met Wonen Midden-Delfland (WMD) en ABB Ontwikkeling B.V. De samenwerking met WMD is een logisch gevolg van de wens om het aantal sociale woningen snel uit te breiden. De samenwerking met ABB komt voort uit het verleden. ABB heeft grond ingebracht in de totale ontwikkeling van Look-West en heeft in ruil daarvoor van de gemeente bouwrechten in de Kreekzone gekregen.

Stedenbouwkundig bureau

Een stedenbouwkundig bureau (Bureau Wissing, stedelijke denkers) heeft het nieuwe stedenbouwkundig plan gemaakt. Bureau Wissing is ook verantwoordelijk voor het inrichtingsplan en het uiteindelijke bestemmingsplan. Zij speelden ook nadrukkelijk een rol in het participatieproces.

Planning

De plannen worden klaargemaakt om aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarna moeten de procedures rondom het bestemmingsplan doorlopen worden. Daarna kunnen de daadwerkelijke bouwactiviteiten van start gaan. Deze werkzaamheden zullen in 2018 van start gaan.

Documentatie

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11  of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens