Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering?

Ga direct naar het eind van de content.

Kort antwoord:

De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van de bijstandsnormen, die 2 keer per jaar worden vastgesteld, en van uw inkomsten. Uw inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor u geldt. De gemeente bepaalt uiteindelijk de hoogte van de uitkering. In bepaalde gevallen kan het normbedrag worden verlaagd. Ook kan de gemeente toeslagen geven of besluiten de uitkering (voor een deel) uit te betalen in natura.

Antwoord:

Normbedragen bijstand

De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan bijstandsnormen. Deze normen zijn verschillend voor verschillende groepen:

Tabel: Normbedragen bijstand
GroepenHoogte bijstandsuitkering
Gehuwd of samenwonend, tussen 27 en 65 jaar oud 100% van het minimumloon (samen)
Alleenstaande ouder tussen 27 en 65 jaar oud 70% van het minimumloon
Alleenstaande tussen 27 en 65 jaar oud 50% van het minimumloon

 

Bijstandsnormen aangepast op 1 januari en 1 juli

Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld. U kunt dan dus meer of minder geld ontvangen.

Jongeren tot 27 jaar

Jongeren van 18 tot 27 jaar vallen sinds 1 oktober 2009 onder de Wet investeren in jongeren (WIJ). Zij krijgen van de gemeente een aanbod voor een baan, een vorm van opleiding of een combinatie van beide. Zo nodig voorziet de gemeente hen van een inkomen dat aansluit bij de geldende bijstandsnormen.

Toeslag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

Gemeenten kunnen alleenstaanden en alleenstaande ouders een toeslag geven van maximaal 20% van het nettominimumloon. Deze toeslag ontvangen zij bovenop het normbedrag. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente. U kunt vragen naar de regels in de toeslagenverordening.

Verlaging van de norm voor de bijstandsuitkering

Soms kan de gemeente besluiten af te wijken van de normbedragen en de bijstandsuitkering verlagen. Dit kan alleen voor gehuwden die de woonkosten kunnen delen. 

Bijstand in natura

Aan mensen die slecht in staat zijn hun geld zelf te beheren, kan de gemeente bijstand in natura geven. De gemeente betaalt dan bijvoorbeeld de huur van een woning of de premie voor de zorgverzekering.

Langdurigheidstoeslag

Als u lange tijd een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u mogelijk een toeslag krijgen, de langdurigheidstoeslag. U krijgt deze toeslag van uw gemeente. Uw gemeente bepaalt de hoogte van de langdurigheidstoeslag. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen 21 en 65 jaar;
  • u bent volgens de gemeente niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen;
  • u bezit niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben; 
  • u ontving in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag.

De gemeente mag nog meer voorwaarden stellen voor de langdurigheidstoeslag. Bijvoorbeeld hoe lang u minimaal al van een laag inkomen moet leven. En of u in die periode inkomsten uit werk mag hebben gehad en hoeveel.

Laatst gewijzigd

12-05-2011

Bronnen
Eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stuur door aan een vriend