Samenstelling college

Ga direct naar het eind van de content.

A.J. (Arnoud) Rodenburg

A.J. Rodenburg
contactgegevens en taken A.J. (Arnoud) Rodenburg
FunctieBurgemeester
AdresKluishof 5
3155 GG  Maasland
Telefoonnummer(015) 380 41 09 (kantoor)
E-mail adresburgemeester@middendelfland.nl
Taken

Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid
Algemene coördinatie van bestuur, coördinatie bestuurlijke samenwerking, externe betrekkingen, voorzitter van de gemeenteraad, representatie van de gemeente, burgerzin en identiteit (o.a. Cittaslow), politie, brandweer, openbare orde en veiligheid, integrale handhaving, ICT, juridische zaken, huisvesting gemeentelijke organisatie, dualisering en relatie gemeenteraad, beleid Milieu en Duurzaamheid.

Openbare betrekkingen: Lid dagelijks bestuur (penningmeester) veiligheidsregio Haaglanden;  Lid stuurgroep Dijkring 14,15 en 44 namens VRH; Lid regionaal college politie Haaglanden; Lid regionaal bestuurlijk overleg politie eenheid Den Haag; Lid stuurgroep meldkamer Haaglanden; Lid stuurgroep (tunnel)veiligheid A4; 1e Vice Voorzitter Cittaslow International en coördinator Cittaslow Nederland; Ambassadeur NL voor EU Covenant of Mayors; Voorzitter EGTS Cittaslow Europe i.o.; Lid van raad commissarissen Westland Infra; Voorzitter Landschapstafel Hof van Delfland; Lid comité aanbeveling Benefiet golftoernooi Rode Kruis; Lid comité aanbeveling Kerkconcerten 't Woudt; Beschermheer Harmonie St. Caecilia; Voorzitter van Vereniging Regio Water (VRW).

Spreekuur burgemeester:
Elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur, aanmelden bij het secretariaat, telefoon (015) 380 41 20.

A.M.J. (Annemiek) de Goede-van Tiel

A.M.J. de Goede-van Tiel
contactgegevens en taken A.M.J. (Annemiek) de Goede-van Tiel
FunctieWethouder
AdresVoordijkshoorn 51
2635 KL  Den Hoorn
Telefoonnummer(015) 380 41 03 (kantoor)
E-mail adresadegoede@middendelfland.nl
Taken

3e locoburgemeester
Portefeuille: Zorg, Welzijn en Wonen en wethouder kern Den Hoorn
Wmo, onderwijs, volkshuisvesting, welzijn, coördinatie van ontwikkeling en uitvoering van vitale dorpen met toekomst in samenwerking met kernwethouder, jeugdbeleid, seniorenbeleid, emancipatie, participatie, sociale zaken, volksgezondheid, gehandicaptenbeleid, woonruimteverdeling, sport en accommodaties, subsidieregelingen.

Nevenfuncties (onbezoldigd): fysiotherapie (bewegen voor ouderen en gymnastiek KVG); lid Werkgroep lectoren St. Anthonius parochie Den Hoorn.

Maandelijks spreekuur dorpswethouder: zie voor alle informatie de pagina Spreekuur wethouders.

Politieke partijCDA

H.H.V. (Hans) Horlings

H.H.V. Horlings
contactgegevens en taken H.H.V. (Hans) Horlings
FunctieWethouder
AdresVan Beuningenplantsoen 3
2253 WX  Voorschoten
Telefoonnummer(015) 380 41 04 (kantoor)
E-mail adreshhorlings@middendelfland.nl
Taken

1e locoburgemeester
Portefeuille: Financiën, Economische zaken en wethouder Buitengebied 
Grondbeleid en exploitatie, bouw-en woningtoezicht, aan-en verkoop van onroerende goederen, verkeer en vervoer, communicatie, Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio, openbare werken en wijkbeheer, groenbeheer kernen, water, huisvuilinzameling (Avalex), riolering, Westland Energie, Waterbedrijf, Hoogheemraadschap van Delfland.

Nevenfuncties (onbezoldigd): bestuurslid VZHG (Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten); voorzitter Stichting Scouting Voorschoten; bestuurslid Stichting Duurzaam Basis Initiatief.

Maandelijks spreekuur dorpswethouder: zie voor alle informatie de pagina Spreekuur wethouders.

Politieke partijCDA

ir P.G.M. (Piet) Houtenbos

P.G.M. Houtenbos
contactgegevens en taken ir P.G.M. (Piet) Houtenbos
FunctieWethouder
AdresHoefslag 9
3155 BZ  Maasland
Telefoonnummer(015) 380 41 27 (kantoor)
E-mail adresphoutenbos@middendelfland.nl
Taken

4e locoburgemeester
Portefeuille: Grote (bouw)projecten en wethouder kern Maasland
Bouw-en ontwikkelingsprojecten, centrumplannen Den Hoorn, Schipluiden, deel ruimtelijke ordening Harnaskade/Harnaspolder, Maaslandse Poort, monumentenzorg.

Nevenfuncties (bezoldigd): adviseur 'Piet Houtenbos RO-ADVIES'.

Nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter Stichting 'Een Helpende Hand'.

Maandelijks spreekuur dorpswethouder: zie voor alle informatie de pagina Spreekuur wethouders.
 

Politieke partijOGP

G.D. (Govert) van Oord

G.D. van Oord
contactgegevens en taken G.D. (Govert) van Oord
FunctieWethouder
AdresVlaardingsekade 54
2636 BD  Schipluiden
Telefoonnummer(015) 380 41 05 (kantoor)
E-mail adresgvanoord@middendelfland.nl
Taken

2e locoburgemeester
Portefeuille: Midden-Delfland en groen en wethouder kern Schipluiden
Midden-Delfland-beleid, inclusief Ruimtelijke ordeningsplannen, recreatie en toerisme, landschapsontwikkeling, saneren verspreid liggende glastuinbouw, follow-up gebiedsvisie (in samenwerking met), agrarische zaken, rijksinfrastructurele projecten, cultuur en kunst, personeel, organisatie en dienstverlening.

Nevenfuncties (bezoldigd): zelfstandig adviseur, eenmanszaak Entree Adviesbureau voor Overheidsbetrekkingen Schipluiden.

Nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter Van Oord Familievereniging, Werkendam; voorzitter Stichting Opmaat, Poederooijen, ondersteuning/sponsoring voor familielid actief in Grand Prix Dressuur.

Maandelijks spreekuur dorpswethouder: zie voor alle informatie de pagina Spreekuur wethouders

Politieke partijOGP

P.T. (Peter) Veenman

P.T. Veenman
contactgegevens en taken P.T. (Peter) Veenman
FunctieGemeentesecretaris/algemeen directeur
AdresVleugelvaren 24
2661 PP  Bergschenhoek
Telefoonnummer(015) 380 41 01 (kantoor)
E-mail adrespveenman@middendelfland.nl

Direct naar